TAXI

Book an appointment

Övriga Läkarintyg

This is included

Du får provsvar på om du har en pågående Covid-19 infektion.

Du får ett stämplat och signerat reseintyg vid ett negativt
testresultat. Intyget signeras av legitimerad läkare.

Booking information

Loading...

For your concideration

Rubrik

Boka tid eller kom på drop-in på våra kliniker i Solna centrum, eller på Clarion Hotel Arlanda. Få svar om du har en pågående infektion! På Läkarintyg Direkt ingår det ett stämplat och signerat reseintyg vid ett negativt testresultat. Intygen signeras av legitimerad läkare.

Rubrik

Boka tid eller kom på drop-in på våra kliniker i Solna centrum, eller på Clarion Hotel Arlanda. Få svar om du har en pågående infektion! På Läkarintyg Direkt ingår det ett stämplat och signerat reseintyg vid ett negativt testresultat. Intygen signeras av legitimerad läkare.

Please do not bring friends or relatives to the appointment.

Bring this to your appointment

Legitimation

Payment alternatives: Card (visa/mastercard) or Swish

Related services

COVID-19 PCR

Beskrivning som kan sträcka sig över flera rader.

2600kr

Antibody test

Beskrivning som kan sträcka sig över flera rader.

2600kr

Fit-to-fly

Beskrivning som kan sträcka sig över flera rader.

2600kr

Detta ingår i besöket

Testing

I besöket ingår alltid undersökning av

blodtryck

,

hjärta

och

lungor

.
Vid behov kompletterar vi även med relevanta

blodprover

och

urinprover

. De laboratorier vi samarbetar med har provstationer över hela Stockholm. Det gör att du kan gå till den som passar dig bäst! De flesta har drop-in tider där prov kan lämnas när det passar!

Bedömning

Vid

kroniska sjukdomar

som exempelvis

diabetes

, kan vi behöva hämta information från din behandlande läkare. Detta sker oftast samma dag via telefon så länge du gett ditt medgivande.

Tänk efter om du har ett medicinskt
tillstånd som du tror kan vara ett hinder
eller påverka ditt intyg. Ta i så fall med dig
journalkopior, så kan vi göra en mycket
snabbare bedömning och skriva bättre
intyg.

Testing

I besöket ingår alltid undersökning av

blodtryck

,

hjärta

och

lungor

.
Vid behov kompletterar vi även med relevanta

blodprover

och

urinprover

. De laboratorier vi samarbetar med har provstationer över hela Stockholm. Det gör att du kan gå till den som passar dig bäst! De flesta har drop-in tider där prov kan lämnas när det passar!

Bedömning

Vid

kroniska sjukdomar

som exempelvis

diabetes

, kan vi behöva hämta information från din behandlande läkare. Detta sker oftast samma dag via telefon så länge du gett ditt medgivande.

Tänk efter om du har ett medicinskt tillstånd som du tror kan vara ett hinder eller påverka ditt intyg. Ta i så fall med dig journalkopior, så kan vi göra en mycket snabbare bedömning och skriva bättre
intyg.

Find us

We look forward to meet you

Arlanda

Arlanda, Clarion Hotel (Plan 2)
Tornvägen 2
190 45, Stockholm-Arlanda

Solna

Solna Torg 3 (Floor 7)
171 45 Solna

08-505 058 23