Boka läkarintyg för fallskärm


Vad är detta för intyg?

Detta är för dig som ska gå kurs för att bli certifierad fallskärmshoppare samt återkommande kontroll för dig som är tandempilot.

Du behöver genomföra en läkarundersökning om du ska gå kurs för att själv bli certifierad hoppare, ska du bara hoppa tandem så behövs det inte. Om du varit licensierad hoppare och haft uppehåll mer än tre år, behöver du också göra en ny läkarundersökning innan förnyelseansökan. När du som licensierad fallskärmshoppare fyllt 60 år, behöver du göra en ny läkarundersökning varje år.

Intyget ska vara utfärdat inom 12 månader före första hopp.

I bedömningen läggs särskilt fokus på följande områden:

 • Hjärta & kärl
 • Lungor
 • Rörelseförmåga
 • Övervikt
 • Friskhet och tryckutjämningsförmåga i mellanörat
 • Missbruk
 • Neurologiskt tillstånd
 • Diabetes

Vanliga diagnoser som utgör hinder för fallskärmshoppning

ADHD: Enligt flygmedicinska bestämmelser så får tyvärr inte personer med diagnosen ADHD bli fallskärmshoppare, oavsett grad. En särskild prövning kan genomgås hos en specialiserad flygpsykolog, men processen kan bli lång, mycket kostsam och leder i princip alltid till avslag.

Diabetes:P.g.a. risk för blodsockerfall under kritiskt moment i hoppet så kan vi inte utfärda läkarintyg för personer med diabetes.

Epilepsi: Om du har epilepsi så krävs tio års krampfrihet helt utan behandling och uppvisande av journaler från samtliga vårdepisoder så att dessa kan granskas. Bedömningen görs utefter dessa.

Vad ska jag ta med mig inför besöket?

 • Din legitimation
 • Glasögon (om du använder det)
 • En lista över dina läkemedel om du regelbundet tar några

Observera att det kan tillkomma kostnader om det krävs kompletterande undersökningar som röntgen, provtagning eller dylikt. Maila oss om du har några frågor eller vill ha ett kostnadsförslag

Pris Stockholm

1900 kr

BOKA TID I STOCKHOLM

Vad ska jag ta med mig inför besöket?

 • Din legitimation
 • Glasögon (om du använder det)
 • En lista över dina läkemedel om du regelbundet tar några

Observera att det kan tillkomma kostnader om det krävs kompletterande undersökningar som röntgen, provtagning eller dylikt. Maila oss om du har några frågor eller vill ha ett kostnadsförslag

Pris Stockholm

1900 kr

BOKA TID I STOCKHOLM

Vad är detta för intyg?

Detta är för dig som ska gå kurs för att bli certifierad fallskärmshoppare samt återkommande kontroll för dig som är tandempilot.

Du behöver genomföra en läkarundersökning om du ska gå kurs för att själv bli certifierad hoppare, ska du bara hoppa tandem så behövs det inte. Om du varit licensierad hoppare och haft uppehåll mer än tre år, behöver du också göra en ny läkarundersökning innan förnyelseansökan. När du som licensierad fallskärmshoppare fyllt 60 år, behöver du göra en ny läkarundersökning varje år.

Intyget ska vara utfärdat inom 12 månader före första hopp.

I bedömningen läggs särskilt fokus på följande områden:

 • Hjärta & kärl
 • Lungor
 • Rörelseförmåga
 • Övervikt
 • Friskhet och tryckutjämningsförmåga i mellanörat
 • Missbruk
 • Neurologiskt tillstånd
 • Diabetes

Vanliga diagnoser som utgör hinder för fallskärmshoppning

ADHD: Enligt flygmedicinska bestämmelser så får tyvärr inte personer med diagnosen ADHD bli fallskärmshoppare, oavsett grad. En särskild prövning kan genomgås hos en specialiserad flygpsykolog, men processen kan bli lång, mycket kostsam och leder i princip alltid till avslag.

Diabetes:P.g.a. risk för blodsockerfall under kritiskt moment i hoppet så kan vi inte utfärda läkarintyg för personer med diabetes.

Epilepsi: Om du har epilepsi så krävs tio års krampfrihet helt utan behandling och uppvisande av journaler från samtliga vårdepisoder så att dessa kan granskas. Bedömningen görs utefter dessa.


Läkarintyg Direkt

Hos oss bokar du enkelt en tid för ditt läkarintyg.  Välkommen att boka tid!

Nyhetsflöde

Läkarintyg Direkt - En del av DNZ Doctor AB