Book an appointment

Medical certificate for night work

Medical check-up for people working night shifts, intended to reduce the risk of ill health or accidents.

Pricing in Stockholm

Price

Evenemangsgatan 22, Solna - Läkarintyg Direkt

Doctor’s appointment – night work

  • Price

  • 1 295 kr

Before your appointment

  • Bring identification.
  • Bring glasses or lenses (if you use them).
  • List of drugs, if you take any regularly.
  • We only accept swish and cards as payment.
  • Please note that there may be additional costs if additional examinations such as X-rays, sampling or the like are required. Email us if you have any questions or want a cost estimate.

About the certificate

Medicinsk kontroll vid nattarbete enligt 29 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3)

Den medicinska kontrollen av nattarbetande avser att minska riskerna för att arbetstagare drabbas av ohälsa eller olycksfall till följd av nattarbete som normalt utför minst tre timmar av dygnets arbete om natten eller som sannolikt kommer att fullgöra minst 38 % av årsarbetstiden om natten.

I första hand inriktad på sådant som allvarlig sömnstörning, eventuellt olyckstillbud kopplade till nedsatt vakenhet, förekomst av hjärt-kärlsjukdom, endokrinsjukdom eller mag-tarmsjukdom.

Även sådant som bruk av alkohol, tobak, läkemedel eller illegala droger, liksom måltidsvanor och social situation.

Lagstadgade undersökningar

Hälsokontrollen för nattarbete ska erbjudas till medarbetare som normalt utför minst 3 timmar av sitt arbetspass mellan kl. 22-06 eller som troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid mellan kl. 22-06.

Reglerna gäller inte vid tillfälligt nattarbete som inte beräknas överstiga tre månader.

Kontrollen ska erbjudas innan nattarbetet påbörjas. Därefter vart sjätte år – och efter att personen har fyllt 50 år ska undersökningen erbjudas vart tredje år.

Så går den medicinska kontrollen till

Medarbetaren fyller i en hälsoenkät

När du som ansvarig har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till en hälsoundersökning. Tiden meddelas i ett mail till både dig och din medarbetare. Samtidigt skickas en hälsoenkät ut som din medarbetare ska fylla i innan besöket.

Läkarbesök

Under läkarbersöket görs en hälsoundersökning och enkäten som lyfter levnadsvanor diskuteras. Från läkarbesöket får din medarbetare med sig information kring kosttips för nattarbete.

Läkarintyg utfärdas

Med besöket som grund utfärdas ett intyg som skickas till dig som beställare.

Vi tar emot klienter från hela Sverige och Storstockholm

Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Related services

Partners & Customers

Get started

Book an appointment for a certificate today!

With us, you get fast results and certificates at the best price!