Läkarintyg Nattarbete

Nattarbete

Den medicinska kontrollen av nattarbetande avser att minska riskerna för att arbetstagare drabbas av ohälsa eller olycksfall till följd av nattarbete. Vi hjälper dig med denna läkarundersökning och utfärdar det intyg du behöver.

Priser i Stockholm

Pris

Läkarintyg Nattarbete

Läkarintyg och hälsokontroll för nattarbete

  • Pris

  • 1 295 kr

Inför besöket

  • Medtag legitimation.
  • Medtag en lista på mediciner du tar regelbundet.
  • Vi tar endast emot swish och kort som betalning.
  • Observera att det kan tillkomma kostnader om det krävs kompletterande undersökningar som röntgen, provtagning eller dylikt. Maila oss om du har några frågor eller om du som företag vill ha ett kostnadsförslag.

Vad är läkarintyg nattarbete?

Medicinsk kontroll vid nattarbete enligt 29 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3)

Den medicinska kontrollen av nattarbetande avser att minska riskerna för att arbetstagare drabbas av ohälsa eller olycksfall till följd av nattarbete som normalt utför minst tre timmar av dygnets arbete om natten eller som sannolikt kommer att fullgöra minst 38 % av årsarbetstiden om natten.

I första hand inriktad på sådant som allvarlig sömnstörning, eventuellt olyckstillbud kopplade till nedsatt vakenhet, förekomst av hjärt-kärlsjukdom, endokrinsjukdom eller mag-tarmsjukdom.

Även sådant som bruk av alkohol, tobak, läkemedel eller illegala droger, liksom måltidsvanor och social situation.

Lagstadgade undersökningar

Hälsokontrollen för nattarbete ska erbjudas till medarbetare som normalt utför minst 3 timmar av sitt arbetspass mellan kl. 22-06 eller som troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid mellan kl. 22-06.

Reglerna gäller inte vid tillfälligt nattarbete som inte beräknas överstiga tre månader.

Kontrollen ska erbjudas innan nattarbetet påbörjas. Därefter vart sjätte år – och efter att personen har fyllt 50 år ska undersökningen erbjudas vart tredje år.

Så går den medicinska kontrollen till

Medarbetaren fyller i en hälsoenkät

När du som ansvarig har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till en hälsoundersökning. Tiden meddelas i ett mail till både dig och din medarbetare. Samtidigt skickas en hälsoenkät ut som din medarbetare ska fylla i innan besöket.

Läkarbesök

Under läkarbersöket görs en hälsoundersökning och enkäten som lyfter levnadsvanor diskuteras. Från läkarbesöket får din medarbetare med sig information kring kosttips för nattarbete.

Läkarintyg utfärdas

Med besöket som grund utfärdas ett intyg som skickas till dig som beställare.

Vi tar emot klienter från hela Sverige och Storstockholm

Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Liknande intyg

Samarbeten & Leverantörer

Kom igång

Boka tid för intyg idag!

Snabbt, tryggt och enkelt.