Läkarintyg Direkt

Bokningsavtal

Här kommer information om vår bokningsavtal.

Villkor för bokning av tjänster hos Läkarintyg Direkt

Vid bokning av någon av våra tjänster ingår du som privatperson eller företag ett avtal direkt med Läkarintyg Sverige AB, org. nr. 559388-1641.

För att få göra en bokning måste du fyllt 18 år. Om du är under 18 år krävs samtycke från din vårdnadshavare.

Det är ditt eget ansvar som kund att välja det test eller intyg som är relevant för dig. Vi kan inte tillhandahålla uppdaterad information gällande vilka regler som är aktuella för inresa till andra länder.

Samtliga priser är angivna i svenska kronor inklusive moms. Kvittot skickas till den e-postadress som angivits vid registreringen.

Vid uteblivet besök, eller om en avbokning görs mindre än 24 timmar innan bokad tid, debiteras du en avgift på hälften av kostnaden för den bokade tjänsten, dock inte mer än 600 kronor.

Föreläggande från Transportstyrelsen måste alltid tas med till besök för läkarintyg körkort med alkolås och läkarintyg körkort alkohol, narkotika och läkemedel. Saknas föreläggandet kommer en extra avgift á 600kr debiteras för det merarbete detta orsakar.

Läkarintyg Sverige AB ansvarar inte för fel som uppstår till följd av brister i tredje parts programvara eller datasystem.

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med General Data Protection Regulations (GDPR). De uppgifter som du lämnar vid bokning och registrering kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet. Om du inte vill att dina personuppgifter registreras skall du inte använda dig av vår bokningstjänst. När du i samband med bokning lämnar personuppgifter om dig själv, lämnar du samtycke enligt General Data Protection Regulations (GDPR).

Läkarintyg Sverige AB, 559388-1641, Roslagsgatan 39A, 113 54 Stockholm, 073-969 28 56, info@lakarintyg.se, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Samarbeten & Leverantörer

Kom igång

Boka tid för intyg idag!

Snabbt, tryggt och enkelt.