Läkarintyg alkolås

Läkarintyg för Alkolås

För dig som ska ansöka om alkolås eller redan har installerat ett alkolås och behöver lämna prover. Vi hjälper dig med inskrivning, remiss för provtagning och givetvis läkarintyget.
 

Vi erbjuder både fysiskt och digitalt besök

Pris

Inskrivning

För alkolås vid rattfylleri

 • Pris

 • 2795 kr

Provtagning

Remiss till ditt närmaste provlämningsställe. Vid avvikande alkoholprov tillkommer kostnad à 1500 kr för verifikation av resultatet genom ett prov som kallas PETh. Vid avvikande urinscreeningprov som kräver verifieringsanalys och vid kiral analys vid medicinering med Elvanse/Attentin tillkommer kostnad à 1500 kr för varje positiv substans. Grundpriset på 1500 kr gäller för alkohol och de vanligaste substanserna: Amfetamin, Bensodiazepiner, Cannabis, Kokain och Opiater. Om en annan analys krävs behöver du kontakta oss för korrekt prisinformation.

 • Pris

 • 1500 kr per tillfälle

Slutbesök & Intygsskrivning

Slutbesök, bokas vid fullföljd observationstid

 • Pris

 • 1995kr

Vid videobesök behöver synintyg från optiker skickas in före läkarbesöket.

Klicka här för att se vad undersökningen behöver innehålla. Skicka synintyget till info@lakarintyg.se.

 • 0

Inför besöket

 • Medtag ditt föreläggande.
 • Om du ännu inte fått ett föreläggande behöver vi ta del av ditt domslut.
 • Medtag legitimation.
 • Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet.
 • Vi tar endast emot swish och kort som betalning.

Via oss kan du lämna prover i hela Sverige

Vi ordnar remiss för provtagning på din hemort, alternativt närmaste stad.

Vad är läkarintyg för alkolås?

Här hittar du Transportstyrelsens information om alkolås

Säker körning med alkolås efter rattfylleri
Om du har fått eller riskerar att få ditt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri, har du möjlighet att ansöka om att få fortsätta köra med ett alkolås monterat i bilen.

Vem är berättigad att ansöka om alkolås?
För att din ansökan om alkolås ska bli godkänd, måste du uppfylla följande krav:

 • Ha fått eller riskerar att få ditt körkort indraget på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri (som orsakats av alkohol).
 • Ha ett körkort utfärdat i ett EES-land.
 • Varaktigt vara bosatt i Sverige.
 • Om rattfylleriet involverar narkotika eller om du använder narkotika, är du inte berättigad till ett körkort med villkor om alkolås. Eventuell behandling med narkotikaklassade mediciner måste vara föreskriven och får inte utgöra en risk för trafiksäkerheten.

Att få alkolås påverkar inte eventuella böter eller fängelsestraff som du kan dömas till.

Vad gäller för alkolåsperioden?
Du kan få villkor om alkolås under en period på antingen ett eller två år, beroende på omständigheterna. Detta räknas från det att du blir delgiven beslutet, och du kan inte räkna in den tid som körkortet tidigare varit indraget.

Villkorstiden är två år i följande situationer:

 • Vid grovt rattfylleri.
 • Om du under de senaste fem åren begått upprepade fall av rattfylleri till följd av alkohol.

I alla andra fall är villkorstiden ett år.

Alkolåset är personligt
Under villkorstiden får du bara köra fordon som har ett alkolås som är unikt för dig
och är godkänt av Transportstyrelsen. Alkolåset måste levereras av en leverantör som Transportstyrelsen har godkänt.

Transportstyrelsen ställer också krav på att alkolåset underhålls och servas på ett anvisat serviceställe under villkorstiden. Vid bristande skötsel kan beslutet om villkor om alkolås upphävas och körkortet återkallas.

Mer information om ansökningsprocessen, vad som förväntas under villkorstiden, och hur du får tillbaka ditt körkort efter villkor om alkolås, finns på följande sidor.

Om synundersökning görs hos optiker behöver den innehålla:

Bortse från den här informationen om du gör synundersökningen på vår klinik i Stockholm.

 1. Synfält och Ögonrörelser
  • Undersökning av synfältsdefekter enligt Donders konfrontationsmetod.
  • Kontroll av dubbelseende vid ögats rörlighet i de åtta huvudmeridianerna.
  • Kontroll av nystagmus.
 2. Ljus och Begränsning av Seendet
  • Information om eventuella begränsningar av seendet vid nedsatt belysning.
 3. Progressiv Ögonsjukdom
  • Uppgifter om eventuell progressiv ögonsjukdom.
 4. Synskärpevärden
  • Synskärpa utan korrektion och med korrektion för höger öga, vänster öga, och binokulärt.
  • Information om kontaktlinser och korrektionens styrka vid behov.

Vänligen be er optiker att inkludera denna information i ert undersökningsresultat och bifoga nödvändiga intyg.

Köpa alkolås

Liknande intyg

Samarbeten & Leverantörer

Kom igång

Boka tid för intyg idag!

Snabbt, tryggt och enkelt.