Läkarintyg alkolås

Läkarintyg för Alkolås

För dig som ska ansöka om alkolås eller redan har installerat ett alkolås och behöver lämna prover. Vi hjälper dig med inskrivning, remiss för provtagning och givetvis läkarintyget.
 

Vi erbjuder både fysiskt och digitalt besök

Pris

Inskrivning

För alkolås vid rattfylleri

 • Pris

 • 2495 kr

Provtagning

Remiss till ditt närmaste provlämningsställe. Vid positivt alkoholprov tillkommer kostnad för verifikation av resultatet genom ett prov som kallas PETh. Vid kiral analys vid medicinering med Elvanse/Attentin tillkommer kostnad för detta vid varje provtagning. Vid betalning av fyra eller mer tillfällen direkt erhålls en rabatt på 200 kr per tillfälle.

 • Pris

 • 1500 kr per tillfälle / 1300 kr per tillfälle om du betalar för mer än 4 tillfällen direkt.

Slutbesök & Intygsskrivning

Slutbesök, bokas vid fullföljd observationstid

 • Pris

 • 1995kr

Vid videobesök behöver synintyg från optiker skickas in före läkarbesöket

Skicka synintyget till info@lakarintyg.se. I synintyget behöver synskärpa för H+V öga samt binockulärt framgå. Både okorrigerad och korrigerad skärpa behöver framgå ifall du använder glasögon eller linser.

 • 0

Inför besöket

 • Medtag ditt föreläggande.
 • Om du ännu inte fått ett föreläggande behöver vi ta del av ditt domslut.
 • Medtag legitimation.
 • Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet.
 • Vi tar endast emot swish och kort som betalning.

Via oss kan du lämna prover i hela Sverige

Vi skickar ordnar remiss för provtagning på din hemort, alternativt närmaste stad.

Vad är läkarintyg för alkolås?

Här hittar du Transportstyrelsens information om alkolås

Säker körning med alkolås efter rattfylleri
Om du har fått eller riskerar att få ditt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri, har du möjlighet att ansöka om att få fortsätta köra med ett alkolås monterat i bilen.

Vem är berättigad att ansöka om alkolås?
För att din ansökan om alkolås ska bli godkänd, måste du uppfylla följande krav:

-Ha fått eller riskerar att få ditt körkort indraget på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri (som orsakats av alkohol).
-Ha ett körkort utfärdat i ett EES-land.
-Varaktigt vara bosatt i Sverige.
-Om rattfylleriet involverar narkotika eller om du använder narkotika, är du inte berättigad till ett körkort med villkor om alkolås. Eventuell behandling med narkotikaklassade mediciner måste vara föreskriven och får inte utgöra en risk för trafiksäkerheten.

Att få alkolås påverkar inte eventuella böter eller fängelsestraff som du kan dömas till.

Vad gäller för alkolåsperioden?
Du kan få villkor om alkolås under en period på antingen ett eller två år, beroende på omständigheterna. Detta räknas från det att du blir delgiven beslutet, och du kan inte räkna in den tid som körkortet tidigare varit indraget.

Villkorstiden är två år i följande situationer:

-Vid grovt rattfylleri.
-Om du under de senaste fem åren begått upprepade fall av rattfylleri till följd av alkohol.
-I alla andra fall är villkorstiden ett år.

Alkolåset är personligt
Under villkorstiden får du bara köra fordon som har ett alkolås som är unikt för dig
och är godkänt av Transportstyrelsen. Alkolåset måste levereras av en leverantör som Transportstyrelsen har godkänt.

Transportstyrelsen ställer också krav på att alkolåset underhålls och servas på ett anvisat serviceställe under villkorstiden. Vid bristande skötsel kan beslutet om villkor om alkolås upphävas och körkortet återkallas.

Mer information om ansökningsprocessen, vad som förväntas under villkorstiden, och hur du får tillbaka ditt körkort efter villkor om alkolås, finns på följande sidor.

Liknande intyg

Samarbeten & Leverantörer

Kom igång

Boka tid för intyg idag!

Snabbt, tryggt och enkelt.