fbpx
TAXI

Boka tid för läkarintyg

Sjöfart

Laddar…
Bokningdetaljer

Obs! Om det är första gången du får ett sådant här intyg är det viktigt att du tar med resultat från hörseltest.

Ta med följande till besöket

Legitimation

Vi tar endast emot Swish och Kort som betalning

Resultat från hörseltest från t.ex. Audika hörselklinik audika.se/centers/stockholm

Lista över mediciner du tar regelbundet

Om intyget

Enligt internationella regelverk måste alla som arbetar till sjöss ha ett speciellt läkarintyg.

När du som är sjöman mönstrar på måste du alltid ha med dig ditt giltiga läkarintyg.

När krävs det ett läkarintyg för sjöfolk?

Det finns olika situationer då du som sjöman behöver ett läkarintyg för sjöfolk:

Vid vissa utbildningar är det ett inträdeskrav att sjömannen ska kunna uppvisa ett godkänt läkarintyg för sjöfolk.

Vid ansökan om behörighet för fartygsbefäl och maskinbefäl via Transportstyrelsen ska du kunna uppvisa att de föreskrivna syn- och hörselkraven är uppfyllda. Detta gäller även vid ansökan om specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS.

Vid sjötjänstgöring ska alla besättningsmedlemmar på båtar/fartyg, som sysselsätts i yrkesmässig trafik, från 6 meters längd och uppåt inneha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk

Hur utfärdas ett läkarintyg?

Läkaren genomför en läkarundersökning för att klargöra att du inte har någon sjukdom eller något annat kroppsligt hinder som skulle kunna innebära en fara för dig själv eller för andra ombord.

Denna tjänstbarhetsbedömning gör läkaren mot bakgrund av:

Hälsodeklaration

Allmän undersökning

Syn- och hörselkontroll.

De medicinska kraven varierar beroende på vilket fartområde och i vilken befattning du ska tjänstgöra i.

Efter läkarbesöket

Efter undersökningen ska du få med dig ett läkarintyg för sjöfolk som är på 3 sidor uppdelade i 8 avsnitt A-H med följande information:

A – Sjömannens uppgifter

B – Synundersökning

C – Hörselundersökning

D – Hälsobedömning

E – Övriga upplysningar

F – Läkarens uppgifter

G – Underskrifter

H – Allmän information

Läkarintyget ska i original medföras ombord vid tjänstgöring. Läkarintyget ska vara signerat av den läkare som utfärdat det.

Alla läkarintyg utfärdas i Transportstyrelsens system som heter Sjöläkarwebben där en kopia på läkarintyget skickas per automatik till Transportstyrelsen. Intyget behöver inte skickas till Transportstyrelsen på annat sätt. Efter att intyg korrekt registrerats i sjömansregistret skickas en mejlbekräftelse till mottagaren av läkarintyget.

Sjömansläkare

Svenska läkarintyg enligt STCW Manila kan enbart skrivas ut av de läkare som är anslutna till Transportstyrelsens Sjöläkarwebb.

Vi kan stolt berätta att vi är anslutna till Transportstyrelsens Sjöläkarwebb.

Vi ser helst att du inte tar med vänner eller anhöriga till ditt besök på vår klinik. Undantag vid tolkbehov eller assistans.

Undersökning

I besöket ingår alltid undersökning av

blodtryck

,

hjärta

och

lungor

.
Vid behov kompletterar vi även med relevanta

blodprover

och

urinprover

. De laboratorier vi samarbetar med har provstationer över hela Stockholm. Det gör att du kan gå till den som passar dig bäst! De flesta har drop-in tider där prov kan lämnas när det passar!

Bedömning

Vid

kroniska sjukdomar

som exempelvis

diabetes

, kan vi behöva hämta information från din behandlande läkare. Detta sker oftast samma dag via telefon så länge du gett ditt medgivande.

Tänk efter om du har ett medicinskt tillstånd som du tror kan vara ett hinder eller påverka ditt intyg. Ta i så fall med dig journalkopior, så kan vi göra en mycket snabbare bedömning och skriva bättre
intyg.

Här finns vi

Varmt välkommen

Solna

Solna Torg 3 (Plan 7)
171 45 Solna

08-505 058 23

LäkarintygDirekt är en del av © KUMO Care AB (559273-4031).

Öppettider

Vi har öppet enligt bokning! Se bokning för respektive station tack.

Här finns vi

LäkarintygDirekt är en del av © KUMO Care AB (559273-4031).

Välj Plats:

Arlanda Airport

Stockholm City Stureplan

Solna Centrum

Söderort Älvsjö