Boka läkarintyg för adoption


Vad är det för intyg?

Vid adoption brukar både Socialstyrelsen och myndighet/organisation i aktuellt adoptivland begära ett läkarintyg.

Vid förstagångsundersökning för adoption kräver den svenska familjerättsenheten – förutom själva läkarintyget – oftast även tuberkulos- och hiv-test, men även andra laboratorieproverprover kan förekomma.

Landet från vilket adoption ska ske har ibland ytterligare krav på prover som t.ex Hepatit A, B, C.

Vad ingår i Läkarintyg Adoption?

Vilka krav som ställs från adoptivlandet är olika, men vanligt är att ta blodprov för att utesluta handikappande sjukdomstillstånd och HIV.

Kontakta oss på Läkarintyg Direkt om du har några frågor om Läkarintyg Adoption!

Psykisk stabilitet

Sökandens psykiska stabilitet och hälsa har särskild relevans för bedömningen av lämpligheten för adoptivföräldraskap. Adoptivbarn har under hela uppväxten extra stora behov av föräldrarnas känslomässiga tillgänglighet, lyhördhet och stöd.

De behöver psykiskt stabila föräldrar, med så stor egen trygghet att de har kapacitet att ta hand om ett barn som kanske är avvisande, ger svaga eller svårtolkade signaler, väcker känslor av oro och osäkerhet.

  • Vid eventuell sjukdom, funktionsnedsättning eller psykiska svårigheter är prognosen särskilt betydelsefull som underlag för utredarens bedömning.
  • Uppgifter om hälsotillståndet är också viktiga för barnets ursprungsland, när de ansvariga där väljer bland olika tänkbara adoptivföräldrar.

Vi tar emot klienter från hela Storstockholm

Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Vad ska jag ta med mig inför besöket?

  • Din legitimation
  • Glasögon (om du använder det)
  • En lista över dina läkemedel om du regelbundet tar några

Observera att det kan tillkomma kostnader om det krävs kompletterande undersökningar som röntgen, provtagning eller dylikt. Maila oss om du har några frågor eller vill ha ett kostnadsförslag

Pris Stockholm

2500 kr

BOKA TID I STOCKHOLM

Då dina handlingar skall skickas utomlands måste de signeras av en Notarius Publicus som bekräftar handlingarnas äkthet. För att underlätta för dig samarbetar vid med Innerstans Advokatbyrå på Kungsholmsgatan 21. Eftersom de känner oss sedan tidigare går det snabbare för dem att bekräfta läkarintygets äkthet. Mer info hittar du här.

Vad ska jag ta med mig inför besöket?

  • Din legitimation
  • Glasögon (om du använder det)
  • En lista över dina läkemedel om du regelbundet tar några

Observera att det kan tillkomma kostnader om det krävs kompletterande undersökningar som röntgen, provtagning eller dylikt. Maila oss om du har några frågor eller vill ha ett kostnadsförslag

Pris Stockholm

2500 kr

BOKA TID I STOCKHOLM

Vad är det för intyg?

Vid adoption brukar både Socialstyrelsen och myndighet/organisation i aktuellt adoptivland begära ett läkarintyg.

Vid förstagångsundersökning för adoption kräver den svenska familjerättsenheten – förutom själva läkarintyget – oftast även tuberkulos- och hiv-test, men även andra laboratorieproverprover kan förekomma.

Landet från vilket adoption ska ske har ibland ytterligare krav på prover som t.ex Hepatit A, B, C.

Vad ingår i Läkarintyg Adoption?

Vilka krav som ställs från adoptivlandet är olika, men vanligt är att ta blodprov för att utesluta handikappande sjukdomstillstånd och HIV.

Kontakta oss på Läkarintyg Direkt om du har några frågor om Läkarintyg Adoption!

Psykisk stabilitet

Sökandens psykiska stabilitet och hälsa har särskild relevans för bedömningen av lämpligheten för adoptivföräldraskap. Adoptivbarn har under hela uppväxten extra stora behov av föräldrarnas känslomässiga tillgänglighet, lyhördhet och stöd.

De behöver psykiskt stabila föräldrar, med så stor egen trygghet att de har kapacitet att ta hand om ett barn som kanske är avvisande, ger svaga eller svårtolkade signaler, väcker känslor av oro och osäkerhet.

  • Vid eventuell sjukdom, funktionsnedsättning eller psykiska svårigheter är prognosen särskilt betydelsefull som underlag för utredarens bedömning.
  • Uppgifter om hälsotillståndet är också viktiga för barnets ursprungsland, när de ansvariga där väljer bland olika tänkbara adoptivföräldrar.

Vi tar emot klienter från hela Storstockholm

Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker


Då dina handlingar skall skickas utomlands måste de signeras av en Notarius Publicus som bekräftar handlingarnas äkthet. För att underlätta för dig samarbetar vid med Innerstans Advokatbyrå på Kungsholmsgatan 21. Eftersom de känner oss sedan tidigare går det snabbare för dem att bekräfta läkarintygets äkthet. Mer info hittar du här.


Läkarintyg Direkt

Hos oss bokar du enkelt en tid för ditt läkarintyg.  Välkommen att boka tid!

Nyhetsflöde

Läkarintyg Direkt - En del av DNZ Doctor AB