adhd intyg polis och värnplikt

ADHD Polis Intyg

ADHD intyg för värnplikt eller polisutbildning

Det här är ett intyg för dig som har ADHD eller ADD och ska mönstra eller ansöka till Polishögskolan. Vid neuropsykiatrisk diagnos behövs ett intyg från specialistläkare inom psykiatri skickas in som underlag vid lämplighetsbedömningen. Vi hjälper dig med detta genom en stegindelad process där du betalar för ett separat delmoment i taget.

S:t Göransgatan 126, Stockholm

Priser

Kvalificeringsbesök (Online eller fysiskt)

Möte med specialistläkare i psykiatri

 • Priser

 • 1500 kr

Provtagning och Huvudmöte (fysiskt)

Vid medicinering tillkommer en tilläggsanalys à 1700 kr

 • Priser

 • 9000 kr

Journalgenomgång och planering (ej besök)

Läkaren går igenom hela journalen

 • Priser

 • 2700 kr

Anhörigintervju (Online)

Läkaren träffar en anhörig online eller fysiskt

 • Priser

 • 1500 kr

Intygsskrivning

Sista steget

 • Priser

 • 1295 kr

Inför besöket

 • Du behöver ha din NPF-utredning tillgänglig redan vid första besöket.
 • Försvarsmakten godkänner enbart Lindrig ADHD och ADD. Kontrollera att denna svårighetsgradering finns specificerad i din utredning innan du bokar tid. Polishögskolan har inget sådant krav.
 • Medtag giltig legitimation.
 • Ha koll på eventuell medicinering.
 • Endast Kort eller Swish accepteras vid betalning. Vid videobesök endast Swish.
 • Läs igenom informationen längre ned på sidan.

Hur går det till?

Steg 1: Kvalificeringsbesök
Ett möte med specialistläkare i psykiatri där läkaren för dialog och bildar sig en initial uppfattning om individen och hens förutsättningar att klara kommande steg i processen.

Både videobesök och fysiskt besök på kliniken går att boka.

Ha din NPF-utredning redo.

Steg 2: Provtagning och huvudmöte
Remiss skickas för alkohol och narkotikaprovtagning till en provtagningsenhet som passar dig.
I samband med detta bokar vi in ett längre läkarbesök på kliniken i Stockholm som innefattar mer djupgående dialog och funktionstester.
Till detta besök ska din utredning, samtliga läkarjournaler som rör diagnosen och en medicinlista tas med. Journalerna ska vara sorterade i kronologisk ordning.

Enbart fysiskt besök på kliniken.

Steg 3: Journalgenomgång
Läkaren går igenom hela journalen i detalj och förbereder inför anhörigintervju och intygsskrivning.

Ej besök

Steg 4: Anhörigintervju
I de flesta fallen kommer läkaren att vilja träffa en nära anhörig som levt/lever vid din sida för att ställa frågor om hur de upplever din diagnos.

Både videobesök och fysiskt besök på kliniken går att boka.

Steg 5: Intygsskrivning
Läkaren skriver klart ditt intyg och sänder över det elektroniskt.

Klart!

Viktigt att känna till om intyget

Hur lång tid tar det?
Processen tar i regel 2-4 veckor beroende på din och din anhörigas tillgänglighet. Självklart kan även vår beläggning påverka.

Om ditt ärende är brådskande är du välkommen att göra en förfrågan om fast track men observera att kostnad för detta kan tillkomma ifall läkare behöver avsätta icke-schemalagd arbetstid.

Hur länge gäller intyget?
Intyget gäller i upp till ett år, förutsatt att ingen förändring skett av ev. medicinering eller att särskild händelse uppstått som möjligen kan vara diagnosrelaterad.

Varför är det så dyrt?
Vid NPF-diagnos ställer Polismyndigheten och PPöV höga krav på vad intygsutredningen behöver innefatta. Flertalet arbetstimmar för specialistläkare i psykiatri, provtagning och övrig administration / planering av ärendet resulterar i ett pris som ofta upplevs som högt.

Övrigt
Läkaren kan bara intyga information som är aktuell vid intygstillfället och det är hen som beslutar om vilken information som ska framgå i intyget. Det är inte vår läkare som avgör om du blir antagen eller anses lämplig för tjänstgöring, utan det åligger PPöV:s och Polishögskolans egna läkare. Vi tillgodoser inte information på förhand om vilka frågor som kommer att ställas under läkarbesöken. När intyget är färdigskrivet och förutsatt att all betalning är fullföljd är det du som äger intyget och ansvarar för huruvida det ska skickas in eller ej.

Varmt välkommen att kontakta kundservice om du har funderingar på info@lakarintyg.se.

Liknande intyg

Samarbeten & Leverantörer

Kom igång

Boka tid för intyg idag!

Snabbt, tryggt och enkelt.