Ersättning och läkarintyg för vanprydande ärr - En introduktion

Ärr kan vara vanprydande eller orsaka smärta och funktionshinder. I den här artikeln går vi igenom vad som påverkar din ersättning för ärr, vad olika försäkringsbolag erbjuder samt hur du bokar tid för läkarintyg.

Vad påverkar din ersättning för ärr?

Placering smärta och funktionshinder

Ersättningen du kan få för ett ärr varierar beroende på flera faktorer. Till exempel spelar ärrets placering på kroppen och dess storlek roll för hur mycket du kan få i ersättning. Andra faktorer är bl.a. om ärrbildningen orsakar smärta eller andra funktionshinder.

Vad är ett ärr?

Ett ärr uppstår när huden läker efter en skada, och det kan vara resultatet av ett antal
olika situationer, såsom kirurgi, brännskador, akne eller en olycka. Ärr kan se olika ut
och variera i storlek och djup. Vissa ärr är ytliga och kan vara lättare att dölja medan
andra kan vara djupare och mer framträdande.

ersättning för ärr exempelbild

Vilka typer av ersättning för ärr finns det?

Försäkringsbolag erbjuder olika typer av ersättning för ärr, så det är viktigt att du vet
vad som täcks av din försäkring. Vanligast är att ett engångsbelopp betalas ut men
vissa försäkringsbolag står även för kostnaden för kosmetiska behandlingar såsom
laserbehandling.

Jag har fått ärr till följd av en trafikskada

Trafikskadenämnden har tabeller som visar hur mycket ersättning du kan förvänta dig
för olika typer av ärr beroende på var på kroppen de är lokaliserade. Läs mer om
detta och se tabeller på deras hemsida.

Mitt försäkringsbolag har begärt läkarintyg för mitt ärr

Ett läkarintyg för ärr kallas även för invaliditetsintyg. För att försäkringsbolaget ska
kunna göra en korrekt bedömning av hur stor ersättning du har rätt till behöver en
läkare träffa dig för att se ärret, mäta det och ställa frågor om eventuella
funktionsnedsättningar det medför.

Det är försäkringsbolaget som betalar kostnaden för läkarbesöket.

Dessa ärenden är ofta svåra för den offentliga vården att hinna med, och därför är
det ofta bäst att vända sig direkt till ett privat alternativ som läkarintyg.se där läkartid
oftast kan erbjudas redan samma vecka.

Boka tid för läkarbesök angående ärr

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det viktigt att du förstår vad din försäkring täcker när det
gäller ersättning för ärr. Kontakta ditt försäkringsbolag om du har frågor eller behöver
mer information om din försäkring. Försäkringsbolagens tabeller för ersättningsnivåer
finns ofta tillgängliga om du loggar in på Mina sidor och letar reda på dina
försäkringsvillkor.

Med rätt kunskap kan du säkerställa att du får den ersättning du har rätt till om du
drabbas.

Samarbeten & Leverantörer

Kom igång

Boka tid för intyg idag!

Snabbt, tryggt och enkelt.