Livförsäkring och hur du bokar tid för läkarintyget

Att ha en livförsäkring är ett sätt att se till att dina efterlevande har ekonomisk trygghet om du skulle gå bort. Det finns olika typer av livförsäkringar, men generellt sett fungerar det så att om du skulle avlida under försäkringstiden får dina efterlevande en utbetalning från försäkringsbolaget.

Vill du boka en tid för läkarintyg försäkring? Se den här sidan

Hos de flesta försäkringsbolag kan du teckna en livförsäkring från det att du är 18 år och upp till 65 år. Några erbjuder även från 16år och uppåt. Försäkringsbeloppet väljer du själv, men det finns vanligtvis ett maxbelopp beroende på ålder och hälsotillstånd. För att få teckna en livförsäkring behöver du fylla i en hälsodeklaration och ibland behöver du även boka tid för ett läkarintyg.

Att behöva skicka in ett hälsointyg / läkarintyg kan kännas som mycket begärt, men detta är försäkringsbolagets sätt att avgöra risknivån och därav försäkringspremien. Av naturliga skäl kan också försäkringsbolaget neka teckning av livförsäkring om alltför stor hälsorisk föreligger.

Det finns olika sätt att boka tid för ett läkarintyg, men det vanligaste är att du kontaktar din vårdcentral eller privat vårdgivare som Läkarintyg Direkt.

läkarintyg för livsförsäkringar

Läkarintyg för livförsäkring i Stockholm – Få tid direkt

Hälsoundersökningar för teckning av privata försäkringar är av naturliga skäl lågt prioriterade ärenden inom den offentligt finansierade vården då sjuka patienters vårdbehov måste komma först. Privata verksamheter som Läkarintyg Direkt är specialiserade på dessa intyg och erbjuder i regel tid samma vecka.

När du bokar tid för läkarintyg för livförsäkring är det bra att veta att kraven i undersökningen kan variera beroende på försäkringsbolag och försäkringsbelopp. Vanligtvis ingår hälsodeklaration, blodprov, blodtrycksmätning, fysisk undersökning och ibland även EKG. Eftersom kraven i intygen varierar, varierar även kostnaden för intyget.

När du har genomfört läkarundersökningen och skickat intyget till försäkringsbolaget får du besked om du har godkänts för livförsäkringen och vad den kommer att kosta.

Välkommen att boka tid hos Läkarintyg Direkt för Läkarintyg till försäkringsbolag!

Till bokningen för läkarintyg försäkring och livförsäkring

Samarbeten & Leverantörer

Kom igång

Boka tid för intyg idag!

Snabbt, tryggt och enkelt.