Medicinskt Utlåtande Arbetsförmedlingen

Medicinskt utlåtande till Arbetsförmedlingen

För dig som är arbetssökande hos AF och har behov av fördjupat stöd. Vi hjälper dig med bedömning av din funktionsnedsättning och vilket stöd som behövs. Glöm inte att läsa ’Inför besöket’ längre ned på sidan.

Priser i Stockholm

Pris

S:t Göransgatan 126, Stockholm - Läkarintyg Direkt

Läkarbesök – Medicinskt utlåtande

  • Pris

  • Faktureras Arbetsförmedlingen

Inför besöket

  • Medtag legitimation.
  • Skriv ut samtliga läkarjournaler som rör din funktionsnedsättning, sortera dessa i kronologisk ordning och ta med till läkaren.
  • Maila över ABF:s beställning till oss (kallas även Förfrågan om medicinskt utlåtande) så kan vi lättare uppskatta tidsåtgången
  • Lista över mediciner, om du tar några.

Om medicinska utlåtanden till arbetsförmedlingen

Om du som arbetssökande har en funktionsnedsättning behöver Arbetsförmedlingen kunna klargöra dina förutsättningar och vilka eventuella anpassningar som krävs för i arbetet.

Arbetsförmedlingen har utvecklat sitt medicinska utlåtande för att bättre förstå behoven hos arbetssökande som kräver extra stöd. Det har flera syften:

– att utreda och bedöma om arbetssökanden möjligen har en funktionsnedsättning som påverkar deras arbetsförmåga.

– att utgöra grunden för eventuella anpassningar inom olika program eller stödåtgärder.

– att erbjuda skräddarsydda utredningar, vägledning, rehabilitering eller förberedande insatser.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida ->

Liknande intyg

Samarbeten & Leverantörer

Kom igång

Boka tid för intyg idag!

Snabbt, tryggt och enkelt.