Allt om läkarintyg för körkort med högre behörigheter

Ska du förnya eller ansöka om körkortstillstånd för högre behörighet? I artikeln nedan får du svar på alla dina frågor om läkarintyg för ditt körkort.

Klicka här för att komma till bokningssidan fär läkarintyg körkort med högre behörighet. För körkort lastbil, taxi eller buss.

Vi erbjuder:

 • 895 kr för läkarbesök och intyg.
 • Prisgaranti.
 • Centralt läge i Stockholm.

Vår klinik ligger på Kungsholmen vid S:t Görans Sjukhus. Varmt välkommen.

Snabbguide

Körkortsbehörigheter med krav på läkarintyg?

När det är dags att förnya ditt körkortstillstånd för högre behörighet får du ett brev hem från Transportstyrelsen med ett föreläggande om läkarintyg.

Ditt läkarintyg om förlängning av körkort med högre behörighet behöver inkomma till Transportstyrelsen innan ditt nuvarande körkort löper ut för att du ska slippa indraget körkort.

Intygskravet gäller framför allt yrkestrafiken där frekvent framförande av tungt fordon som t.ex. tung lastbil, tillika transport av andra människor såsom buss och taxi. Även rekreationell användning som t.ex. husbil blir allt vanligare. För taxiförarlegitimation används samma intygsblankett som för högre behörighet.

Dessa körkortsbehörigheter kräver läkarintyg:

Transportstyrelsen delar in körkortsbehörigheter i tre grupper. Läkarintyg för högre behörighet är ett krav för grupp 2 (lastbilar) och grupp 3 (taxi och buss).

Grupp II – Lastbil:

 • C1 – Medeltung lastbil
 • C1E – Medeltung lastbil med släp
 • C – Tung lastbil
 • CE – Tung lastbil med släp

Boka tid för läkarintyg lastbil här

Grupp III – Taxi och buss:

 • Taxiförarlegitimation
 • D1 – Mellanstor buss
 • D1E – Mellanstor buss med tungt släp
 • D – Buss
 • DE – Buss med släp

Boka tid för läkarintyg buss här

När ska din ansökan om förnyat körkort senast vara inskickad?

Om du tappat bort ditt föreläggande från Transportstyrelsen och önskar veta när du senast behöver ha genomgått läkarundersökning och skickat in intyget kan du se denna information på ditt körkort.

Datumen på körkortet styr när din giltighetstid går ut.
Om det är första gången du förlänger körkort med högre behörighet se datumet vid punkt 4b på körkortets framsida. Om du redan förlängt körkortet vid tidigare tillfälle: Se kolumn 11 på baksidan av körkortet.

Försök att boka tid för läkarintyg i så god tid som möjligt så att det inte kommer in för sent till Transportstyrelsen.
Exempelvis är det klokt att räkna med åtminstone en veckas handläggningstid innan det inkomna intyget registreras hos Transportstyrelsen. Vi rekommenderar att du skickar in ansökan om förlängning av högre behörighet med god marginal. Helst ett par månader innan.

Vi på Läkarintyg Direkt skickar in ditt körkortsintyg digitalt samma dag och minimerar därav handläggningstiden.

Bild på söderleden i Stockholm.

Så här går en läkarundersökning till för läkarintyg körkort

I samband med att du bokar tid för ett läkarintyg ska information framgå om vad du behöver ta med dig till besöket. Om det bara gäller en vanlig förlängning av högre behörighet behöver du endast ta med dig giltig legitimation.

Om du har en diagnos är det dock bra om du tar med dig ditt föreläggande från Transportstyrelsen så att läkaren kan ta del av bakgrunden till det särskilda intygskravet.

Tänk på att om du blivit förelagd med ett läkarintyg p.g.a. en eller flera medicinska diagnoser, behöver du kontrollera att du bokar tid hos en specialistläkare. Transportstyrelsen godkänner nämligen bara specialister för dessa intyg.

Din undersökning inkluderar alltid:

 1. Syntest – Med eller utan synkorrigering. Om du använder glasögon eller linser ska dessa tas med till besöket. För körkort med högre behörighet krävs en synskärpa på lägst 0,1 på det sämre ögat samt 0,8 med det bättre.
 2. Hörsel – För behörighetsgrupp 3, taxi och buss kräver transportstyrelsen att du har tillräcklig hörsel för att kommunicera med passagerare. Om du använder hörapparat så är det ett krav när du kör.
 3. Kontroll av hjärta – Vi lyssnar på hjärtat och kontrollerar blodtrycket.
 4. Kontroll av lungor – Vi lyssnar på lungorna.

Under undersökningen får du även svara på frågor som rör din hälsa och din livsstil. För de läkarintyg som kräver kontroll av din rörelsefunktion gås även denna igenom. Undersökningen anpassas alltid utefter vad som framkommer i mötet med läkaren och kan således variera i viss mån.

Utöver det ovan nämnda krävs olika undersökningar och kontrollfrågor beroende på vilken körkortsbehörighet du söker och ev. hälsoproblem.

Syntest för läkarintyg körkort med högre behörighet.

Förbered dig inför läkarbesöket

Se till att läsa på ordentligt på körkortsklinikens bokningssida om vad du behöver ta med till läkarundersökningen. Gemensam grundförutsättning för samtliga intyg är giltig ID-handling och betalningsmedel. Om du är osäker på vad som ska tas med och om du t.ex. har en medicinsk diagnos eller brottshistorik skadar det aldrig att slå en signal innan besöket för att stämma av.

Detta behöver du ha med dig för läkarintyg körkort med högre behörighet

 • Giltig legitimation
 • Betalningsmedel
 • Ev. medicinlista
 • Glasögon eller linser om du använder sådana.

Du behöver inte ta med blanketten

 • Läkaren har tillgång till Transportstyrelsens blankett och fyller i den under besöket digitalt.
kalender

Jag har missat datumet för att skicka in läkarintyg, vad händer nu?

Om läkarintyg för högre behörighet inte skickas in i tid blir ditt körkort ogiltigt fr.o.m. slutdatumet på körkortet och du behöver göra en ny ansökan om högre behörighet.

Missar du slutdatumet får du hem en s.k. grundhandling, vilket är en ny ansökningsblankett för körkortstillstånd och ett inbetalningskort för tillverkningsavgiften av det nya kortet. Du behöver sedan själv ange vilka behörigheter som ska framgå på körkortet.

Måste jag köra upp igen?

Nej. Om ditt körkort med högre behörighet blivit ogiltigt då du missat att ansöka om förnyelse i tid behöver du inte genomföra teoriprov eller förarprov igen. Du kan ansöka om körkort igen men processen blir mer mödosam och ditt nuvarande körkortstillstånd dras in.

Behöver jag skicka in läkarintyg till Transportstyrelsen eller räcker det med hälsodeklaration?

Bestämmelsen om vilket underlag du ska skicka in vid ansökan om körkort högre behörighet är baserad på din ålder.

Läkarintyg efter du fyllt 45 år
Det är första gången jag ansöker om högre behörighet – Vid varje förstagångsansökan om körkort med högre behörighet behövs ett läkarintyg, oavsett ålder.
Jag ska förlänga min högre behörighet och är yngre än 45 år

– Här räcker det med hälsodeklaration och ett synintyg från optiker.

Jag ska förlänga min högre behörighet och har fyllt 45 år
Här behövs alltid ett läkarintyg vid förlängning. Läkarintyg Direkt är specialiserade på just läkarintyg för körkort och ger alltid snabba svar på dina frågor. Vi hjälper dig att förstå vilka intyg och dokument som behöver skickas in till Transportstyrelsen och kan även hjälpa till om du har en medicinsk diagnos.

Särskilda regler som kan gälla dig

De regler vi nämnt ovan för körkort med högre behörighet gäller för de allra flesta MEN det finns ett par undantag. Om du ännu inte fyllt 45 år kan du behöva ansöka om förlängning av körkortet genom att skicka in läkarintyg.

Denna regel gäller om du ska förlänga för första gången, fyller 45 år innan ditt slutdatum på körkortet samt fick din högre behörighet innan den 19:e januari 2013. I detta fall behöver du boka tid för läkarundersökning högre behörighet och ansöka med ett läkarintyg.

Kontakta Transportstyrelsen om du vill veta vad som gäller för just dig.

Vilka blanketter behöver jag för att förlänga mitt körkort med högre behörighet?

Det är din ålder och tidpunkten för när du fick ditt körkort som avgör vilka blanketter som ska skickas in till Transportstyrelsen när du vill förlänga din högre behörighet. Samtliga blanketter finns tillgängliga på Transportstyrelsens hemsida.

Det finns tre typer av intyg

 1. Synintyg – Detta kan både optiker och läkare hjälpa dig med. Du kan i regel alltid be den som utför synundersökningen att skicka in det till Transportstyrelsen.
 2. Hälsodeklaration – Denna blankett finner du här. Denna fyller du i själv och gäller för både för vanligt B-körkort och högre behörighet.
 3. Läkarintyg – När du bokar tid hos oss för läkarintyg högre behörighet
  behöver du inte ta med dig någon blankett. Vi fyller i allt digitalt och skickar in elektroniskt till Transportstyrelsen.
blanketter för läkarintyg körkort

Andra intyg som du kan komma att behöva i samband med läkarintyget för högre behörighet

 • Läkarintyg körkort vid Hjärt-och kärlsjukdom
 • Läkarintyg körkort vid ADHD och Autismspektrumtillstånd (AST)
 • Läkarintyg körkort med villkor om Alkolås
 • Läkarintyg körkort Alkohol / Narkotika
 • Läkarintyg körkort vid Sömn-och vakenhetsstörningar

Se hela vårt utbud för läkarintyg körkort och boka tid här.

Se gärna vår artikel om körkortstillstånd vid ADHD.


Prövning med läkarintyg vid rattfylleri och narkotikabrott


Få tillbaka körkort samt högre behörighet efter rattfylleri
Vid läkarintyg för att få behålla eller få tillbaka körkortet efter rattfylleri eller narkotikabrott krävs alltid provtagning för att kontrollera nykterhet och bedöma risk för återfall.

Beroende på graden av din överträdelse och eventuell missbrukshistorik kan provtagningen komma att ske oannonserat på kort varsel för att undvika planering av missbruk inför provtagning.

Du som fällts för att ha kört påverkad och fått ditt körkort indraget kan ansöka om körkort med villkor om alkolås alt. att få genomgå en observationstid med upprepade läkarbesök och provtagningar för att få tillbaka körkortet. Kontakta en körkortsklinik som har specialistläkare med god kunskap i trafikmedicin.

För att få ett körkort med villkor om alkolås ansöker du först om detta hos Transportstyrelsen. När du väl fått ditt föreläggande bokar du tid för läkarbesök. Här går du och läkaren igenom ditt föreläggande, ev. missbrukshistorik, nuvarande hälsostatus och sedan skickas remiss för övervakad provtagning.

Så snart provsvaren kommit skickar läkare in intyget till Transportstyrelsen.
För läkarintyg vid ansökan om körkort med villkor om alkolås vill vi understryka hur viktigt det är att du har med dig ditt föreläggande från Transportstyrelsen.

Här framgår bakgrund från Transportstyrelsen om varför ditt körkort drogs in, vilket läkaren behöver för att få en god uppfattning om situationen.


Hur länge måste jag lämna prover?
Det är Transportstyrelsen som beslutar om villkorstid och observationstid i varje enskilt fall. Däremot är det vanligt att beslut fattas enl. nedan:

Vid rattfylleri utan missbruksdiagnos räcker det i regel med det första läkarbesöket och ett provtagningstillfälle. Villkorstiden blir sannolikt ett år.

Vid grovt rattfylleri utan missbruksdiagnos blir villkorstiden sannolikt två år.

Vid ansökan där det förekommer en missbruksdiagnos kan villkorstiden beslutas till antingen ett eller två år, beroende på vad som framgår i diagnosen. I dessa fall krävs i regel mer frekvent provtagning än när missbruksdiagnos inte föreligger.

Tänk på att inte förväxla villkorstid och observationstid. Villkorstiden är den period du måste använda alkolås för att få framföra fordon. Observationstiden är den period du måste lämna prover och skicka in läkarintyg.


Läkartid och provtagningar för körkort med alkolås bekostas av patienten
Ansökan om körkort med villkor om alkolås ingår inte i högkostnadsskydd och bekostas helt och hållet av den sökande själv.

Förnya körkort vid diabetes och epilepsi

Diabetes
I Transportstyrelsens föreskrifter framgår att körkortstillstånd för högre behörighet vid diabetes medges om sökande:

Har diabetes typ 2, och har förmåga att känna att känna varningstecken på akut hypoglykemi eller aldrig har haft hypoglykemi och, genomför egenkontroller av blodsockret.

När du ansöker om körkortet behöver du haft god kontroll över din diabetes typ 2 i minst sex månader. Om du medgivits högre behörighet vid diabetes typ 1 ska denna perioden uppgå till minst tolv månader.

Det är inte ovanligt att diabetesintyg behöver kompletteras med intyg från specialistläkare inom ögonsjukdomar.

Vid ansökan om körkortstillstånd med högre behörighet vid diabetes typ 1 som är välbehandlad rekommenderas att man i första hand uppsöker sin behandlande läkare. Om tid däremot inte kan erbjudas kan du kontakta annan privat körkortsklinik med specialistkompetenta läkare.

Är sjukdomen däremot inte välbehandlad och komplicerad av andra sjukliga förändringar i ögon, hjärta-kärl, nervsystem eller njurar är det starkt rekommenderat att intyget utfärdas av behandlande läkare som behöver vara specialist inom endokrinologi och diabetologi, internmedicin eller barn-och ungdomsmedicin.


Epilepsi
Att erhålla körkortstillstånd för högre behörighet kan vara väldigt krångligt om man lever med eller tidigare haft epileptiska anfall. Det behöver ha gått minst tio år sedan det senaste anfallet och intyget måste utfärdas av läkare som är specialist inom neurologi.

För de lägre behörigheterna kan det dock vara lättare då enbart tolv månader behöver passerat sedan det senaste anfallet. Likaså är samtliga specialistområden godkända för utfärdande av läkarintyget, så länge läkaren har god kännedom om patientens sjukdom.

Läkarintyg Direkt tar emot för läkarintyg epilepsi på förfrågan.

Ifall du behöver fler intyg i samband med högre behörighet kan du behöva förbereda fler uppgifter

Läkarintyg körkort med ADHD eller annan diagnos:

Medtag legitimation, betalningsmedel, ev. medicinlista, tillgång till BankID ifall du bokat videobesök.

Läkarintyg för körkort med villkor om alkolås

Föreläggandet från Transportsyyrelsen, ev. journaler från behandling för missbruk, giltig legitimation, betalningsmedel, ev. medicinlista samt glasögon eller linser om du använder sådana.

Läkarintyg för körkort alkohol, narkotika och läkamedel:

Föreläggandet från Transportsyyrelsen, ev. journaler från behandling för missbruk, giltig legitimation, betalningsmedel, ev. medicinlista samt glasögon eller linser om du använder sådana.

Du som behöver ett läkarintyg för alkolås eller alkohol, narkotika och läkemedel kommer att behöva göra vissa livsanpassningar under villkorstiden och observationstiden. För dessa intyg bör du kunna uppvisa en förmåga att komma till läkarbesöken på utsatt tid och att du lämnar dina prover på kort varsel enligt instruktion när sköterskan ringer.

Provtagningstillfällen kommer att meddelas slumpvis, så tanken är att du som har en observationstid inte åker på längre resor och att du avstår helt från intag av berusande substanser.

Samarbeten & Leverantörer

Kom igång

Boka tid för intyg idag!

Snabbt, tryggt och enkelt.