Körkortststillstånd vid ADHD - Så får du ett läkarintyg

För att få körkortstillstånd när man diagnostiserats med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kräver transportstyrelsen ett läkarintyg i samband med ansökan. Kraven gäller för innehav av B-körkort, traktorkort, moped, mopedbil tillika körkort för högre behörighet (taxiförarlegitimation, lastbil och buss). I den här artikeln förklarar vi var du kan vända dig för att få läkarintyg samt vad det är som läkaren behöver intyga.

Kan alla läkare utfärda intyg för körkortststillstånd ADHD?

Det är inte alla läkare som kan skriva ett intyg angående ADHD vid ansökan om körkortstillstånd. Enligt transportstyrelsens krävs en av följande kompetenser:

 • Specialistkompetens i barn- och ungdoms medicin eller psykiatri.
 • Specialistkompetent läkare med god kunskap inom trafikmedicin.

Läs transportstyrelsens föreskrifter.
 

Var kan jag vända mig för att få läkarintyg för körkortstillstånd vid ADHD?

Behandlande läkare och öppenvården

Om du äter mediciner kan du försöka kontakta din behandlande läkare för intyg. Om du inte äter mediciner är ett tips att kontakta den psykiatriker som en gång ställt diagnosen.

Ett problem som många stöter på hos primärvården och psykiatrin är att man inte hinner med eller prioriterar dessa ärenden. Läkarintyg för körkort är svårt att prioritera när man ser till övriga patienters vårdbehov. Öppen-och slutenvårdens uppdrag är att i första hand behandla sjuka människor och således utfärdas ofta läkarintyg för körkortsärenden istället av privatläkare.
 

Privata aktörer

Läkarintyg Direkt är ett exempel på privatläkarkliniker som utfärdar intyg för ADHD körkortstillstånd. Det finns en nackdel men flera fördelar med att söka sig till en privatläkarklinik.

 • Nackdel:
  • Det kostar mera.
 • Fördelar:
  • Du får tid snabbt och enkelt.
  • Högre servicenivå och möjligheten att kontakta kundtjänst.
  • Du träffar en läkare som är erfaren och expert på området. Exempelvis kan det innebära att du slipper återbesök eller eventuella missförstånd.
  • Det går snabbt för kliniker som Läkarintyg Direkt att skicka ditt intyg till transportstyrelsen.

 

Vad är det som behöver intygas?

Läkaren intygar följande enligt transportstyrelsens blankett:

 1. Din diagnos samt när den ställdes.
 2. Om du tar eller inte tar läkemedel, hur länge du tagit dem, och hur läkemedlen fungerar för dig i vardagen.
 3. Bedömning av symptom, eventuella hinder och stabilitet inom tillståndet.
 4. Läkaren kan också lägga till kommentarer relevanta avseende trafiksäkerhet.

Bedömningen grundar sig bland annat i en översikt angående din förmåga att följa regler och andras beteende i trafiken, samt undvika missbruk av substanser som påverkar förmågan att köra ett motordrivet fordon.

bild på förarsätet i en bil
 

Hur skickas läkarintyget för ADHD till Transportstyrelsen?

I vanliga fall är det läkaren som skickar intyget till transportstyrelsen men det är du som äger intyget och därav beslutar om det ska skickas in. Detta kan ske på två sätt. Antingen skickas det digitalt eller med posten. Det snabbaste sättet är så klart digitalt men tyvärr har Transportstyrelsen ännu inte utvecklat sin digitala intygsplattform för bl.a. ADHD och missbruksintyg, vilket resulterar i traditionell postgång.

Efter att transportstyrelsen mottagit intyget kan det ta ett par månader innan handläggningen är klar och du får svar.

I vissa fall kan transportstyrelsen efterfråga kompletterande uppgifter. Då informeras den sökande som sedan behöver höra av sig till läkaren.

 

Hur länge gäller intyget?

Det beror på förhållandena i ditt specifika fall. Faktorer som påverkar är medicinering och stabilitet i tillståndet. Om du inte medicinerar för ADHD och framtidsutsikterna avseende stabilitet anses som god så är chansen stor att ditt intyg ej behöver förnyas. I annat fall kan krav på förnyelse tillkomma.
 

Kan jag bli nekad körkortstillstånd vid ADHD?

Ja, om det finns skäl för läkaren att kommentera brister avseende trafiksäkerhet. Det är alltid Transportstyrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet.
 

Läkarintyg Direkt tar emot ärenden angående körkortstillstånd ADHD från hela Sverige

Läkarintyg Direkts specialistläkare tar emot för ansökan om körkortstillstånd vid ADHD, från hela Sverige digitalt. Det spelar ingen roll om du sitter i Göteborg, Malmö, Stockholm, Umeå, eller utomlands. När du bokar en tid för ett digitalt möte får du en länk och instruktioner. Du loggar sedan enkelt in till mötet med hjälp av BankID.

Självklart tar vi också emot på vår klinik i centrala Stockholm nära S:t Görans Sjukhus på Kungsholmen.

Behöver jag fler läkarintyg om jag ska söka körkort för högre behörighet?

Ja, om du söker lastbilskörkort, taxiförarlegitimation eller busskörkort behövs ytterligare ett intyg. Läs gärna mer i vår artikel om läkarintyg för högre körkortsbehörighet här. Du kan också boka tid eller kontakta oss direkt så hjälper vi dig.

Senast uppdaterad 2023-01-29

Samarbeten & Leverantörer

Kom igång

Boka tid för intyg idag!

Snabbt, tryggt och enkelt.